Yhdistyksemme historiasta

JHL:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetoimistot yhdistyivät vuonna 2011 Itä-Suomen aluetoimistoksi. Tavoitteena on jäsenten edunvalvonnan tehostaminen. Meille, yksityisten alojen yhdistyksille se tarkoittaa sitä, että jäsenmäärän lisääntyessä olisi mahdollista saada yhdistykselle pääluottamusmies hoitamaan jäsenten edunvalvontaa. Jäsenistön ollessa hajallaan eri puolilla maakuntia sekä pienillä työpaikoilla, joihin ei voida valita luottamusmiestä, pääluottamushiehen saaminen olisi erittäin tärkeää jäsenten edunvalvonnan vuoksi.

Yhdistyksen toiminta-alueen laajentuminen Pohjois-Savon alueelle edellyttää, että yhdistyksen toimintaa olisi myös Savon alueella.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallituksen ja jäsenistön/jaostojen yhteisten kokousten järjestäminen järjestettään aluetoimistojen videoneuvotteluyhteyksiä hyödyntäen.

Jäsenkirjeiden postitus tapahtuu sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

JHL 135 ry:n historiaa Marja-Leenan kertomana:

Keväällä 2005 KTV ry:n ja VAL ry:n yhdistymisen informaatiotilaisuudessa, silloin aluepäällikkönä toiminut Kirsti Koskinen, kysyi minulta: haluaisinko olla mukana jos Pohjois-Karjalaan perustettaisiin KTV:n yhdistys yksityisen sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusta noudattaville työntekijöille? Lupauduin. Siinä sitä olin melkoisen haasteen edessä; aika meni opetellessa uusia asioita ja toimintoja, kun kaikki oli uutta.

Kirsti Koskinen otti minuun myöhemmin yhteyttä ja yhdessä aloimme kartoittaa työntekijöiden halukkuutta liittyä tulevaan yhdistykseen. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 8.6.2005. Patentti-ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 16.9.-05. Yhdistyksen nimeksi tuli Pohjois-Karjalan yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset KTV 135. Yhdistyksen tarkoituksena oli koota maakunnassa yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt liiton pariin.

Elokuussa alkoi sitten jäsenhankinta. Olin VAL ry:n jäsen, kuten suurinosa invalidiliiton asumispalvelun avustajista oli, joten meidän yhdistyksen hallitukseen valittujen oli ensin siirryttävä KTV:n jäseniksi. Pidimme yhdistyksemme ensimmäisen hallituksen kokouksen 7.9.-05, jossa hyväksyimme ensimmäiset 39 jäsentä.

Kokouksia pidimme silloinkin kerran kuukaudessa ja jo vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 81.

Yhdistyksen hallituksessa oli jäseniä neljältä työpaikalta; kolmelta sosiaalialan ja yhdeltä terveysalan työpaikalta. Yhdistyksessä on jäseniä ainakin yhdestätoista yksityisen alan työpaikasta.

Marja-Leena Silvennoinen (JHL 135 ry:n hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja)

 

Yhdistystoiminta

 

Yhdistykset ovat JHL:n toiminnan perustana

Jäsenten muodostamia yhdistyksiä JHL:ssä on noin 700 eri puolella Suomea. Yhdistysten tehtävänä on jäsenten edunvalvonta sekä mm. työsuojelutoiminta. Yhdistykset järjestävät jäsenilleen myös koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa.