Liiton jäsenmaksu

JHL:n jäsenmaksu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenmaksu on 1,38 prosenttia kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Maksutapoja on kaksi: työnantajaperintä ja itse maksaminen.

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea, mikä on jäsenmaksusi.

Voit laskea maksun myös kaavalla 1,38 x palkka/100. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa.

Opiskelijan jäsenmaksu on 0 euroa

Opiskelijana sinun ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua. Jos sinulla on kuitenkin ansiotuloja, sinun kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi.

Osa-aikaeläkeläiset

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta. Osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua.

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksu on viisi euroa kuukaudessa eli 15 € neljännesvuosittain. Minimijäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka ovat ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta joilla ei ole perusteita jäsenmaksuvapautukseen. Maksua maksavat myös jäsenet, joiden tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on

  • eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
  • palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
  • virkavapaalla vailla ansiotuloja
  • au pair
  • suorittamassa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja
  • pitämässä "omaa lomaa" esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
  • omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.